Yeni Asansör Yönetmeliği 01.01.2012

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ:

 
Yıllık periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir.
 
01.01.2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır.
 
Yani her belediye; bir kuruluş ile anlaşacak, örneğin Maltepe Belediyesi Makina Mühendisleri Odası ile anlaşmış bulunmaktadır. Buna göre periyodik bakım için makina mühendisleri odasına bir form ile başvuru yapılıyor, akabinde oda ücreti mukabilinde asansörü kontrole geliyor ve standartlar eşiğinde eksikleri liste halinde belirliyor. Bakımını yapan belgesi olan asansör firmasına süre tanıyıp eksiklerin giderilmesini istiyor. Bunun sonucu eksikler tamamlanmazsa asansör kapatılıyor, tamamlanırsa ilgili akredite olmuş kuruluş (örneğin Makina Mühendisleri Odası) muayane raporunu düzenleyip veriyor.
 
Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek,birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firmada ve bina firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir.
 
Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.
 
 
01.01.2012 YE GÖRE RUHSAT YÖNETMELİĞİ;
 
Asansör ruhsatlarında değişen çok fazla birşey yok. Daha önce olduğu gibi belediyenin verdiği ruhsat dosyasında istenenler kısmı eksiksiz olarak hazırlanıp, makina elektrik mühendisleri odasına projenin onaylatılması ile ruhsat işleri devam etmektedir.
 
Ruhsat ve Bakım dosyası için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
0216 347 70 00
0541 740 82 91


Etiketler : Yönetmelik