Etik Değerlerimiz

GALATALI GROUP ETİK DEĞERLERİ 

 

Başarı

 • Bugün ve yarın için  gözle görülür, fark edilir, kalıcı ve diğerlerine temel oluşturacak uygulamaları hayata geçirmek ve bu alanda mükemmelleşmek.
 • Kurumsal ve kişisel başarıyı tatmak.
 • Saygı görmek ve bu alanda iyi, devamlı gelişen ve kalıcı bir isim  yaratmak.

Belirlilik

 • Kendisinin ve gelecek nesillerin geleceğinden emin olmak.
 • İyi belirlenmiş görev dağılımları yaparak kendisinden ne beklendiğini ve diğerlerinden ne bekleneceğini bilmek.
 • Bilgiye ve uzmanlığa saygı göstermek

Atılım yapmak

 • Farklı alanlarda iş imkanlarını görmek
 • Yönetilebilir belirsizlikleri kabul ederek atılımlar yapmak
 • Yeni deneyimler kazanmaya açık olmak
 • Hesaplanmış risklere girmek

Ekonomik Kazanç

 • Büyüyen ve kazanan bir kurum olması için yarattığı değer oranında refah seviyesini yükseltmek.
 • Kurumun refahını yücelterek kişisel yaşam standartlarını arttırmaya çalışmak.

Kurumsal Bağlılık

 • Kurumsal başarıyı şahsi çıkarların önünde tutmak.

 Etik Standartlara Uyum

 • Yasalara, toplumsal sorumluluklara ve kabul görmüş anlayışlara uygun davranış ve prensipleri benimsemek.
 • Kişiler arası ayrımcılık yapmadan eşit davranmak.

 Sosyal Sorumluluk

 • Sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumun, kurumların ve tüm çalışanların gelişimine katkıda bulunmak.
 • Çevre bilincini geliştirmek, yatırımlar ve faaliyetlerimizde bu bilinçle hareket etmek

Saygı

 • Kurumlar ve kişiler arası iletişimi saygı kuralları çerçevesinde kurmak, gerekli bilgilendirmenin yapılmasını sağlamak.

Farklılıklara Açık Olmak

 
 • Farklı kültürleri ve bu kültürlere ait kişileri anlamak,  bu anlayışları kabul ederek birlikte çalışmayı geliştirmek,  farklılıkları sinerji kaynağı olarak görmek.


Etiketler : Etik Değerlerimiz